Bảng giá bán thẻ thành viên member


TT 
Tên thẻ 
Loại thẻ 
Thành tiền 
Quyền lợi 
 1
 Member
 01 năm
 55.000.000đ
 Chỉ Thanh toán tiền (Caddie + Xe điện)
 2
 Member
 05 năm
 135.000.000đ
 Chỉ Thanh toán tiền (Caddie + Xe điện)
 3
 Member
 10 năm
 216.000.000đ
 Chỉ Thanh toán tiền (Caddie + Xe điện)


Ví dụ:
01 khách thẻ Member đánh 18 hole thì tính như sau : 500.000đ ( Caddie fee) + 300.000đ ( 1/2 Xe điện) = 800.000đ
01 khách lẻ đánh 18 hole thì tính như sau: 1.300.000đ ( phí sân cỏ + phí Caddie fee) + 300.000 ( 1/2 xe điện) = 1.600.000đ

TOP